ข่าว

เสวนา “รัฐมิตราภรณ์ สิรินธรราชไมตรี”

เสวนา “รัฐมิตราภรณ์ สิรินธรราชไมตรี”

เนื่องในโอกาสที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 70 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง “รัฐมิตราภรณ์ สิรินธรราชไมตรี” ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/2OxHRKL

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X