ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา “รัฐมิตราภรณ์ สิรินธรราชไมตรี”

เนื่องในโอกาสที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 70 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง “รัฐมิตราภรณ์ สิรินธรราชไมตรี” ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/2OxHRKL

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย