ข่าว

เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จุฬาฯ ประจำปี 2562

เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จุฬาฯ ประจำปี 2562

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ งดการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทานในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 จากเดิม เวลา 09.30 น. เป็นเวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จากเดิม เวลา 17.30 น. เป็นเวลา 10.00 น (ผู้ร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน ณ พระวิหาร เวลา 09.45 น.) โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0184, 0-2218-0261

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X