ข่าว

“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส” เสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษที่จุฬาฯ 22 พฤศจิกายน 2562

“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส”  เสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษที่จุฬาฯ 22 พฤศจิกายน 2562

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสจะเสด็จมาแสดงปาฐกถาพิเศษต่อคณะผู้นำศาสนาต่างๆ และประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “Building Bridges for Peace and Understanding” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.15 – 16.15 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะทรงแสดงปาฐกถาเป็นภาษาสเปน แต่จะมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมหูฟังจัดไว้ให้ 

เนื่องจากพื้นที่ในหอประชุมจุฬาฯ มีจำกัด ไม่สามารถรองรับผู้สนใจได้ทั้งหมด คณาจารย์ บุคลากร นิสิตจุฬาฯ และนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่สนใจขอให้ติดต่อคณะ สถาบัน และหน่วยงานที่ท่านสังกัดเพื่อแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วม ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานจะได้รับการจัดสรรจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาตามความเหมาะสม และจุฬาฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ https://www.chula.ac.th/news/25186/

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบเข้าสู่พื้นที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันแสดงปาฐกถา สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ ท่านต้องนำ QR Code ที่ส่งให้ทางอีเมล พร้อมบัตรประชาชน มาแสดงตนเพื่อรับเข็มกลัดและสายรัดข้อมือ ที่โถงอาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันงาน ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เพื่อแสดงตนก่อนเข้าสู่งาน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามการถ่ายทอดสดปาฐกถาได้ทางเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FB Chulalongkorn University หรือ FB Pope Visit Thailand ในวันและเวลาดังกล่าว หากมีช่องทางเพิ่มเติม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364 -6

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X