ข่าว

BALAC Open House 2019

BALAC Open House 2019

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานเปิดบ้าน “BALAC Open House 2019” เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองได้มีโอกาสทำความรู้จักหลักสูตร BALAC ให้มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “The Revolutionary” ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: BALAC Open House

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X