ข่าวสารจุฬาฯ

BALAC Open House 2019

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานเปิดบ้าน “BALAC Open House 2019” เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองได้มีโอกาสทำความรู้จักหลักสูตร BALAC ให้มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “The Revolutionary” ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: BALAC Open House

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย