ข่าว

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เวลา 09.09 น. ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ  วางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า จากนั้นนิสิตจุฬาฯ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาาวรีย์ฯ

เวลา 10.00 น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ และประชาคมจุฬาฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ด้วย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X