ข่าว

พิธีปิดโครงการ “ปุยนุ่น Chula Smart Health 2019”

พิธีปิดโครงการ “ปุยนุ่น Chula Smart Health 2019”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562  ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “ปุยนุ่น Chula Smart Health 2019”  จัดโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ในโอกาสนี้ อธิการบดี พร้อมด้วย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล  มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปุยนุ่น ได้แก่ รางวัลพัฒนาการสมรรถภาพทางกายดีเยี่ยม รางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และรางวัลดัชนี    มวลกายลดลงมากที่สุด ในงานมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การแสดงกิจกรรมต่างๆ ในโครงการปุยนุ่น และการจับรางวัลมอบแก่ผู้โชคดีที่มาร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและประทับใจ

 

 

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X