ข่าว

   สัมมนาวิชาการนานาชาติด้านความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลี 

   สัมมนาวิชาการนานาชาติด้านความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลี 

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยดองอา สาธารณรัฐเกาหลี จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ ด้านความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลี  เรื่อง “Moving towards the Enhancement of Relations between ASEAN and Korea” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน)   เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและเกาหลีในหลากหลายมิติ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียน-เกาหลีในอนาคต 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X