ข่าว

   สัมมนาวิชาการนานาชาติด้านความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลี 

   สัมมนาวิชาการนานาชาติด้านความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลี 

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยดองอา สาธารณรัฐเกาหลี จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ ด้านความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลี  เรื่อง “Moving towards the Enhancement of Relations between ASEAN and Korea” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน)   เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและเกาหลีในหลากหลายมิติ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียน-เกาหลีในอนาคต 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X