ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมงาน Chulalongkorn University’s Open House for International Program at the Undergraduate Level ซึ่งเป็นการแนะนำหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 17 หลักสูตร ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายในงานยังมีการออกบูธโดยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี เพื่อให้ข้อมูลและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเตรียมตัวที่จำเป็นสำหรับการสมัครเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตรอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ shorturl.at/ijpNV

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย