คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมทันสมัยในโอกาสครบรอบ 21 ปี

ในโอกาสครบรอบ 21 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ นำสื่อมวลชนสัมผัสความทันสมัยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ ซึ่งนำมาใช้ในการเรียนการสอน เสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตได้อย่างดียิ่ง สำหรับนวัตกรรมที่นำมาแสดงต่อสื่อมวลชนนั้น ประกอบด้วย

อุโมงค์น้ำ (Swimming Flume) เป็นเครื่องเดียวในประเทศและเครื่องเดียวในภูมิภาคอาเซียน มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการฝึกซ้อมและการทดสอบสำหรับนักว่ายน้ำ โดยมีคุณสมบัติสามารถสร้างกระแสน้ำ และควบคุมความเร็วของกระแสน้ำได้ตามต้องการด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เครื่องวิเคราะห์แก๊ส (Gas Analysis) เครื่องมือสำหรับใช้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของหัวใจและปอด มาตรฐานเดียวกับที่ทีมในระดับสโมสรพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ใช้วัดสมรรถนะของหัวใจและตรวจเช็คความพร้อมของนักกีฬา สามารถใช้งานร่วมกับจักรยานวัดพลังงานหรือลู่วิ่ง เพื่อวิเคราะห์กลไกในร่างกายขณะออกกำลังกาย จำนวน 5 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นโดยพัฒนามาจากภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2541

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X