ข่าว

ฬ จุฬาฯ นิติมิติ เสวนาเรื่อง “วิพากษ์ คดีบุหรี่ : ไทย ฟิลิปปินส์ ภายใต้ WTO”

ฬ จุฬาฯ นิติมิติ เสวนาเรื่อง “วิพากษ์ คดีบุหรี่ : ไทย ฟิลิปปินส์ ภายใต้ WTO”
     เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานเปิดเวที ฬ จุฬาฯ นิติมิติเสวนาเรื่อง วิพากษ์ คดีบุหรี่ : ไทย ฟิลิปปินส์ ภายใต้ WTO วิเคราะห์ “ความจริง” จาก “ข้อเท็จจริง” กรณีสหรัฐตัด GSP ประเทศไทย โดย ศ.ทัชมัย ฤกษะสุต ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และ อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ  เป็นวิทยากร

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X