ข่าว

งานประชุมวิชาการฮาลาลนานาชาติ International Halal Science and Technology Conference (ISHATEC); The 12th Halal Science Industry and Business (HASIB)

งานประชุมวิชาการฮาลาลนานาชาติ International Halal Science and Technology Conference (ISHATEC); The 12th Halal Science Industry and Business (HASIB)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการฮาลาลนานาชาติ International Halal Science and Technology Conference (ISHATEC); The 12th Halal Science Industry and Business (HASIB) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของาน Thailand Halal Assembly 2019 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 โดยการประชุมประกอบด้วยทั้งหมด 5 หัวข้อจากผู้บรรยายชื่อดังระดับนานาชาติ และยังมี Keynote Speech จาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. รวมถึงการนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และการแสดงผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ของนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ อีกทั้งยังมีการคัดเลือกบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการประชุมวิชาการนานาชาติ โดย Springer

สามารถติดต่อ​สอบถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติม​ได้ที่ ​คุณกุณฑิรา, คุณ​ซูไนนี โทร 02-218-1053​ ต่อ 402,403​ หรือ​ tha.conference@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X