ข่าว

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จัดรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ ทำนองไทยในเพลงไทยสากล โดยวง Bangkok Big Band และวง Bangkok String Quartet กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X