รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จัดรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ ทำนองไทยในเพลงไทยสากล โดยวง Bangkok Big Band และวง Bangkok String Quartet กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X