ข่าว

เปิดบ้านวิศวฯ อินเตอร์ จุฬาฯ ISE Open House 2019: World of Innovations

เปิดบ้านวิศวฯ อินเตอร์ จุฬาฯ ISE Open House 2019: World of Innovations

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ มัธยมศึกษา ที่สนใจในหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ทั้ง 5 หลักสูตร ได้แก่

1. สาขาวิชาการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (ADME)

2. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน (NANO)

3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE)

4. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (AERO)

5. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics AI)

งานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ World of Innovations: เปิดโลกนวัตกรรม พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับอุตสาหกรรม เพื่อนำพาการศึกษาและอุตสาหกรรมไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล” พบกันในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/iseopenhouse2019-registration

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X