ข่าว

ดนตรีในสวน เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

ดนตรีในสวน เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า” ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ลานหน้าอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ พบกับการแสดงดนตรี โดยวงดนตรีต่างๆ ดังนี้

– วันที่ 25 พฤศจิกายน การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

– วันที่ 26 พฤศจิกายน  การแสดงดนตรีไทย โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

– วันที่ 27 พฤศจิกายน  การแสดงดนตรี (เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงร่วมสมัย) โดยวงหัสดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร.0-2218-2903

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X