ข่าวสารจุฬาฯ

ดนตรีในสวน เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า” ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ลานหน้าอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ พบกับการแสดงดนตรี โดยวงดนตรีต่างๆ ดังนี้

– วันที่ 25 พฤศจิกายน การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

– วันที่ 26 พฤศจิกายน  การแสดงดนตรีไทย โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

– วันที่ 27 พฤศจิกายน  การแสดงดนตรี (เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงร่วมสมัย) โดยวงหัสดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร.0-2218-2903

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย