ข่าว

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิรัชกิจฯ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof. Jun OTANI ,Vice-President for International Affairs Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใต้สัญญาความร่วมมือ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X