ข่าว

จุฬาฯ เชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล

จุฬาฯ เชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล

จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิ่งการกุศลที่จะจัดขึ้น ได้แก่ HIV RUN 2019 : Be Healthy , Walk – Run – Bike: STOP PM2.5 และ CHULA CANCER RUN ก้าวทันมะเร็ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • HIV RUN 2019 : Be Healthy

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมวิ่งลู่ดินขอนแก่น เครือข่ายจิตอาสาขอนแก่นลิงค์ จัดกิจกรรม “HIV RUN 2019 : Be Healthy” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention in Asia and the Pacific)

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา : 05.30 – 08.00 น.
สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล จุฬาฯ
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พฤศจิกายน 2562
สมัครได้ที่ : https://www.run.in.th/event/hiv-run-2019
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 08-0591-5554

  • Chula Cancer Run ก้าว…ทันมะเร็ง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล CHULA CANCER RUN ก้าวทันมะเร็ง” เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา : 04.00 – 09.00 น.
สถานที่ : สนามกีฬาจุฬาฯ
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562
สมัครได้ที่ : https://race.thai.run/chulacancerrun
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chulacancerrun.com

  • Walk – Run – Bike: STOP PM2.5

จุฬาลงกรณ์มห่วิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ เอกชน วิชาการ และภาคประชาชน จัดกิจกรรม “Walk – Run – Bike: STOP PM2.5 (รณรงค์ เดิน วิ่ง ปั่น ลดฝุ่นจิ๋ว PM 2.5)” เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของคนไทย เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงต่อคนทุกกลุ่มวัย

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา : 05.00 – 07.00 น.
สถานที่ : สนามศุภชลาศัย
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 21 ธันวาคม 2562
สมัครได้ที่ : https://race.thai.run/FaSaiRaiFoon
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/FaSaiRaiFoon

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X