ข่าว

งานลอยกระทงจุฬาฯ 2562 “CU FULL MOON ระวังคืนนี้จันทร์เต็มดวง”

งานลอยกระทงจุฬาฯ 2562  “CU FULL MOON ระวังคืนนี้จันทร์เต็มดวง”

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 CU FULL MOON ระวังคืนนี้จันทร์เต็มดวง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 22.00 น. ณ บริเวณสระน้ำจุฬาฯ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พบกับกิจกรรมและการออกร้านโดยนิสิต มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญวง ‘The Yers’ พร้อมร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดขยะด้วยการลอยกระทงเทียน ซึ่งสามารถนำกลับมาหลอมใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป โดยมีจำหน่ายภายในงานในราคาเพียง 10 บาทเท่านั้น (ผู้เข้าร่วมงานสามารถเตรียมกระทงเทียนมาเองได้ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้กระทงประเภทอื่นภายในงาน) รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ Facebook: งานลอยกระทงจุฬาฯ 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X