ข่าว

งานเปิดตัวหนังสือ “ธิรุกกุรัล : สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ”

งานเปิดตัวหนังสือ “ธิรุกกุรัล : สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ธิรุกกุรัล : สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ” ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 โดยมีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดการเสวนา วิทยาผู้ร่วมเสาวนาประกอบด้วย ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ผู้แปลหนังสือ) แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา ประธานศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค (คิงส์)

หนังสือธิรุกกุรัลเป็นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะการดำเนินชีวิตของอินเดียผ่านงานวรรณกรรมสากลเป็นที่ยอมรับทุกยุคทุกสมัยมากกว่า 2,000 ปี ประพันธ์โดยนักปราชญ์ “ธิรุวัลลุวาร์”ได้รับการตีพิมพ์กว่า 40 ภาษาทั่วโลก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 0-2218-9893-5 หรือ Facebook : chulabook

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X