ข่าว

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศอินโดเนเซีย

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศอินโดเนเซีย

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจฯ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yos johan Utama. S.H., M.Hum Rector Universitas Diponegoro ประเทศอินโดเนเซีย การมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือด้านวิจัย โดยเฉาะด้าน Vacational Education และ Life Science รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับ Sustainable Development (Food, Evnergy and Water)

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X