ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศอินโดเนเซีย

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจฯ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yos johan Utama. S.H., M.Hum Rector Universitas Diponegoro ประเทศอินโดเนเซีย การมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือด้านวิจัย โดยเฉาะด้าน Vacational Education และ Life Science รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับ Sustainable Development (Food, Evnergy and Water)

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย