ข่าว

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศอินโดเนเซีย

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศอินโดเนเซีย

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจฯ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yos johan Utama. S.H., M.Hum Rector Universitas Diponegoro ประเทศอินโดเนเซีย การมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือด้านวิจัย โดยเฉาะด้าน Vacational Education และ Life Science รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับ Sustainable Development (Food, Evnergy and Water)

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X