ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนา “Referencing China: Research and Practice”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ CNKI (China National Knowledge Infrastructure) จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อReferencing China: Research and Practice” ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบรรณารักษ์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองวิสัยทัศน์และประสบการณ์การค้นหาทรัพยากรวิชาการจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยกับผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างไทย-จีน ในสาขาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  http://bit.ly/CNKICU2019  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล rss@car.chula.ac.th  โทร. 0-2218-1928

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย