ข่าว

สัมมนา “Referencing China: Research and Practice”

สัมมนา “Referencing China: Research and Practice”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ CNKI (China National Knowledge Infrastructure) จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อReferencing China: Research and Practice” ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบรรณารักษ์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองวิสัยทัศน์และประสบการณ์การค้นหาทรัพยากรวิชาการจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยกับผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างไทย-จีน ในสาขาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  http://bit.ly/CNKICU2019  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล rss@car.chula.ac.th  โทร. 0-2218-1928

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X