ข่าว

การแสดงเดี่ยวเปียโนคลาสสิก Bangkok International Piano Festival 2019

การแสดงเดี่ยวเปียโนคลาสสิก Bangkok International Piano Festival  2019

ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ประเทศสาธารณรัฐเช็กได้รับคืนประชาธิปไตย และวาระครบรอบ 25 ปีที่ประธานาธิบดี วาสลาฟ ฮาเวล เดินทางมาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  International Keyboard Academy (IKA) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงเดี่ยวเปียโนคลาสสิก โดยศิลปิน  Matyáš Novák สมาชิก Petrof Art Family  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok International Piano Festival 2019 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าชมฟรี สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ www.ticketmelon.com/cuorch/pianosoloconcertnov23

รายการแสดง

• Czech Dances, Book 2 – Bedřich Smetana
• Concert etude in G sharp minor Op. 17 “On the Seashore” – Bedřich Smetana
• Transcendental etudes – Franz Liszt
• Marche et Cavatine de Lucie de Lammermoor, S.398 – Franz Liszt
• Réminiscences de Lucia di Lammermoor, S.397 – Franz Liszt
• Valse de L’Opera Faust – Franz Liszt

ติดต่อสอบถามได้ที่

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก โทร. 0-2250- 9223
วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218- 0584, 09-4561-5295

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X