ข่าวสารจุฬาฯ

Workshop : TCP Incubator Hack Day s- Winter 2019 “Kill the Bull” ชวนสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ TCP Incubator HUBBA Thailand และ Techsauce ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม TCP Incubator Hack Days- Winter 2019 “Kill the Bull”

ร่วมเวิร์คช็อปพัฒนาทักษะการสร้างธุรกิจร่วมกัน โดยมีกำหนดการดังนี้:

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ทำความรู้จักและรับโจทย์ (Briefing)

เตรียมตัวให้พร้อมกับงานท้าทายสายนวัตกรรม TCP Incubator Hack Days Winter 2019 – Briefing ซึ่งผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจ TCP จะมาแชร์วิสัยทัศน์และเล่ารายละเอียดวัตถุประสงค์การจัดงานสร้างนวัตกรรม ครั้งนี้ให้คุณฟัง รวมทั้งให้แนวทางเกี่ยวกับโจทย์สุดท้าทายในครั้งนี้  ณ ห้อง 309 ชั้น 3 ตึกมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 15.00 – 17.00 น.

วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562

เวทีประลองไอเดีย (Hack Days)

เปิดโอกาสให้ผู้รักการสร้างนวัตกรรมมาสัมผัสกับความท้าทายในการทำธุรกิจภายใต้กระแส disruption ในวงการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีโจทย์หลักคือ “Kill the Bull” หรือการ disrupt “กระทิงแดง” แบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานระดับโลกของกลุ่มธุรกิจ TCP นั่นเอง ร่วมประลองฝีมือ พัฒนา Solution และสร้าง Prototype เพื่อหาสุดยอดไอเดียเพื่อชิงรางวัลกว่า 80,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่ https://www.tcp.com/th/hackdays/

*เข้าร่วมงานฟรี

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย