ข่าว

มอบทุนการศึกษาให้นิสิตจุฬาฯ

มอบทุนการศึกษาให้นิสิตจุฬาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Jeffery Tan ผู้แทนจากบริษัท Jardine Cycle & Carriage Limited ในพิธีมอบทุนการศึกษา JC&C Scholarship โดยบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้นิสิตจุฬาฯ จำนวน 8 ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง สนับสนุนค่าเล่าเรียน 34,000 บาท ต่อปีการศึกษา ต่อ 1 ทุน จนถึงปีการศึกษา 2573 มูลค่ารวม 1,160,000 บาท

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X