ข่าว

มอบทุนการศึกษาให้นิสิตจุฬาฯ

มอบทุนการศึกษาให้นิสิตจุฬาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Jeffery Tan ผู้แทนจากบริษัท Jardine Cycle & Carriage Limited ในพิธีมอบทุนการศึกษา JC&C Scholarship โดยบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้นิสิตจุฬาฯ จำนวน 8 ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง สนับสนุนค่าเล่าเรียน 34,000 บาท ต่อปีการศึกษา ต่อ 1 ทุน จนถึงปีการศึกษา 2573 มูลค่ารวม 1,160,000 บาท

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X