สัมมนา UD Product Knowledge ครั้งที่ 10 “เจาะลึกอสังหาสูงวัย… แดนปลาดิบ”

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา UD Product Knowledge ครั้งที่ 10 “เจาะลึกอสังหาสูงวัย… แดนปลาดิบ” (Japanese Senior Living) ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 329 และโถงชั้น 1 (อาคารใหม่) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี Mr. Keiji Arai วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น และ รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร

การสัมมนาครั้งนี้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ที่พักวัยเกษียณที่มีการดูแลอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย (Continuing Care Retirement Communities) โอกาสและเคล็ดลับในการทำธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุให้ประสบความสำเร็จ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น พบกับตลาดนัดอุปกรณ์สินค้าผู้สูงอายุ พร้อมสินค้าราคาพิเศษมากมาย และการให้คำปรึกษาฟรีด้านสุขภาพผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนได้ทาง https://www.terrabkk.com/event/show/10 (อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-92518-1301, 0-84554-9301

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X