ข่าว

แสดงความยินดี 29 ปี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

แสดงความยินดี 29 ปี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล และนางสาวนิธิกานต์ ปภรภัฒ ตัวแทนจากศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา ในโอกาสครบรอบ 29 ปี โดยมี ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการข่าว Green Innovation หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ ในโอกาสนี้ ตัวแทนจากศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่คุณสุกัญญา แสงงาม บรรณาธิการข่าวการศึกษา เพื่อกระชับสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X