สัมมนา “iTIC FORUM 2019: Big Data and AI for Safer Roads”

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กระทรวงคมนาคม ​กระทรวงสาธารณสุข ​และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย จัดงานสัมมนา “iTIC FORUM 2019: Big Data and AI for Safer Roads” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการวิจัยหาสาเหตุ วัน เวลา และสถานที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และการทดลองใช้ AI พยากรณ์อุบัติเหตุ 24 ชม. ล่วงหน้า ตลอดจนเรียนรู้การแก้ปัญหาจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือหาแนวทางการลดอุบัติเหตุลง 20% ในเวลา 2 ปี โดยมีคุณศรินทร สนธิศิริกฤตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกัน​ควบคุมโรคเขตเมือง นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการ​ศูนย์​วิชาการ​เพื่อ​ความปลอดภัย​ทางถนน ​พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ สำนักงานตำรวจแห่ง​ชาติ ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ นักวิจันโครงการ 4 เป็นผู้เสวนา ดำเนินรายการ​โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา​ประเทศไทย​

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://forms.gle/7AVPWn8b12dRBbh18

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X