ข่าว

แถลงข่าว “ก้าวอีกขั้น ! แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” และ “CHULA Cancer Run”

แถลงข่าว “ก้าวอีกขั้น ! แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” และ “CHULA Cancer Run”

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาฯ พร้อมด้วย อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกันแถลงข่าว “ก้าวอีกขั้น ! แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” การแถลงความก้าวหน้าของงานวิจัยการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด พร้อมทั้งเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “CHULA Cancer Run ก้าว… ทันมะเร็ง” เพื่อหารายได้สมทบทุน กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องเธียเตอร์ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม กล่าวถึงการขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม ว่าต้องอาศัยคนเก่งจากทุกศาสตร์มาร่วมคิดและทำอย่างเป็นระบบ จึงมีการจัดตั้ง “กองทุน ศตวรรษที่ 2 เพื่อการก้าวกระโดด ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆ ซึ่งโครงการแพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง หรือ Cancer Cure เป็นการผนึกกำลังจากหลายคณะเพื่อร่วมกันทำวิจัยพัฒนาภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

ด้าน ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในการแก้ปัญหาโรคมะเร็งว่า ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รักษามะเร็งด้วยโปรตอนแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเปิดบริการให้กับประชาชนในเดือนกันยายน ปี 2563 นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ โครงการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด โครงการเซลล์บำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว รวมถึงการให้การสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันมะเร็งร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง การสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อพิเศษสำหรับการผลิตเซลล์เพื่อใช้ทางคลินิก เป็นต้น

รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง กล่าวสรุปความก้าวหน้าในงานวิจัยซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวัคซีนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งแต่ละรายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และมีแผนที่จะพัฒนาไปใช้ร่วมกับยาแอนติบอดี ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ในช่วงท้ายของงาน ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า แม้งานวิจัยของศูนย์จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แต่ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งทุนเพื่อต่อยอด จุฬาฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ล่าสุดคือ กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “CHULA Cancer Run ก้าว… ทันมะเร็ง” ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง คือ 2.2 กม. 5.2 กม. และ 10.2 กม. สมัครได้ทาง https://race.thai.run/chulacancerrun นอกจากนี้ยังมี Virtual Run ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งตรงกับวันมะเร็งโลก ติดตามได้ที่ Line: @chulacancerrun ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคเพื่อการวิจัยที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เงินบริจาคเพื่อการวิจัย) เลขที่ 045-304669-7 (กระแสรายวัน) และกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสร็จออนไลน์สำหรับลดหย่อนภาษีได้ที่ http://canceriec.md.chula.ac.th/donation/

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X