ข่าว

งาน “เปิดตัวหนังสือแปลเรื่อง จดหมายเปิดผนึกถึงดร.ฮุสาก จาก วาตซลัฟ ฮาเวล”

งาน “เปิดตัวหนังสือแปลเรื่อง จดหมายเปิดผนึกถึงดร.ฮุสาก จาก วาตซลัฟ ฮาเวล”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือแปลเรื่อง จดหมายเปิดผนึกถึงดร.ฮุสาก จาก วาตซลัฟ ฮาเวล และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปีที่วาตซลัฟ ฮาเวล มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในมีการจัดงานเสวนาหัวข้อ “อยู่ในความจริงท่ามกลางความลวง: ชีวิตและแนวคิดของวาตซลัฟ ฮาเวล” ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง]

 กำหนดการ

 • 13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน
 • 14.00 – 14.20 น. คำกล่าวเปิดงาน
  – รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – His Excellency Mr Marek Libřický เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย
 • 14. 20 – 14.35 น. “ความทรงจำเกี่ยวกับวาตซลัฟ ฮาเวล”
  – ส.ศิวรักษ์
 • 14.40 – 15.30 น. เสวนาหัวข้อ “อยู่ในความจริงท่ามกลางความลวง: ชีวิตและแนวคิดของวาตซลัฟ ฮาเวล” โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, ณัฏฐา มหัทธนา, ชยางกูร ธรรมอัน และ วริตตา ศรีรัตนา
 • 15.30 – 16.00 น. ช่วงแลกเปลี่ยนและถาม-ตอบ

ดำเนินรายการโดย อันนา หล่อวัฒนตระกูล

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนหน้างานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ kgaryk2@gmail.com โทร 091 – 720 – 8998 หรือที่ suphanutjui@gmail.com โทร 098 – 825 – 6861

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X