ข่าว

Start It Now งานทอล์กที่จะทำให้คุณเริ่มต้นเส้นทางชีวิตในแบบของตัวเอง

Start It Now งานทอล์กที่จะทำให้คุณเริ่มต้นเส้นทางชีวิตในแบบของตัวเอง

ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub) ร่วมกับชมรม Chula Tech Startup จัดงาน Inspiration talk ในหัวข้อ  “Start It Now : Because tomorrow is already late” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 – 21.00 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ   ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ชั้น 7 เพื่อสร้างความตระหนักและเกิดแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ Startup โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ Startup  จากองค์กรที่มีชื่อเสียงมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่

  • คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO จาก Sea (Thailand) ผู้ให้บริการ Garena, Shopee และ Airplay
  • คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO จาก YMMY ผู้ก่อตั้งและให้บริการแอปพลิเคชั่น QueQ
  • คุณสรวิศ ไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งและ CEO จาก Saturday School Foundation
  • คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี คอลัมน์นิสต์ จาก The Standard
  • คุณเรืองโรจน์ พูนผล Chairman, Kasikorn Business Technology Group และ Managing Parther 500Tuktuks

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีทาง QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  098-594-9555

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X