ข่าว

รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ประเด็นเครื่องแต่งกายนิสิตในรายการ Asia Insight ช่อง NHK World

รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ประเด็นเครื่องแต่งกายนิสิตในรายการ Asia Insight ช่อง NHK World

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นในรายการ Asia Insight ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NHK World เกี่ยวกับระเบียบใหม่ของจุฬาฯ ที่กำลังจะออกมา เรื่องการให้นิสิตแต่งกายตามเพศกำเนิดหรือเพศที่แสดงออกได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมา จุฬาฯ นับเป็นมหาวิทยาลัยแรก ๆ ที่อนุญาตให้นิสิตแต่งกายตามเพศสภาพได้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร และไม่ขานคำนำหน้าชื่อบัณฑิตข้ามเพศ เพื่อเป็นการให้เกียรติ หากนิสิตข้ามเพศที่ต้องการแต่งกายตามเพศสภาพมาเรียน ก็สามารถทำเรื่องขออนุญาตจากคณบดีได้

นอกจากนี้ สิ่งที่แสดงจุดยืนว่า จุฬาฯ ให้สิทธิเสรีภาพเรื่องการแต่งกายของนิสิตคือ ขบวนพาเหรดในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นเวทีให้นิสิตแสดงออก ก็ยังออกมาในธีม LGBT เพราะไม่ว่าจะเพศไหน ก็ต่างมีความเป็นมนุษย์เท่ากัน ความเป็นคนอยู่ที่ความเป็นคนดีของสังคมมากกว่าเรื่องเพศ และภายในปีนี้ จุฬาฯ จะออกระเบียบใหม่เกี่ยวกับการให้นิสิตแต่งกายตามเพศกำเนิดหรือเพศที่แสดงออกได้ ตามความสมัครใจของนิสิต แต่ขอให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X