จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม ให้การต้อนรับ Prof. Jeremy Kilburn, Pro Vice Chancellor (Vice President) for Curtin University ประเทศออสเตรเลีย วัตถุประสงค์การมาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแนะนำกิจกรรมและบทบาทของ Curtin University ในประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการวิจัยด้าน Inclusive Community and Smart City, Sustainable Development (Food, Energy, Water) และ Digital Economy & Robotics เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X