ข่าว

จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม ให้การต้อนรับ Prof. Jeremy Kilburn, Pro Vice Chancellor (Vice President) for Curtin University ประเทศออสเตรเลีย วัตถุประสงค์การมาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแนะนำกิจกรรมและบทบาทของ Curtin University ในประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการวิจัยด้าน Inclusive Community and Smart City, Sustainable Development (Food, Energy, Water) และ Digital Economy & Robotics เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X