งานวันลอยกระทงที่จุฬาฯ ปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ  ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในงานวันลอยกระทงจุฬาฯ ปีการศึกษา 2562 “CU Full Moon 2019 ระวัง คืนนี้จันทร์เต็มดวง” ซึ่งองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในงานมีการลอยกระทงที่สระน้ำจุฬาฯ ด้วยกระทงเทียนซึ่งสามารถนำกลับมาหลอมใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้  นอกจากนี้ยังการประกวดขบวนของนิสิตคณะต่างๆ การแสดงคอนเสิร์ต ฯลฯ สร้างความสนุกสนานคึกคักในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีชาวจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปมาร่วมงานจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X