ข่าวสารจุฬาฯ

ขงจื่อ จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-เสฉวนแดนสวรรค์แห่งความอุดมสมบูรณ์

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของมณฑลเสฉวน เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณกัว อี๋ซู ผู้แทนจากกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า “มณฑลเสฉวนเป็นดินแดนบ้านเกิดของแพนด้า ที่นี่มีวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี มณฑลเสฉวนพร้อมต้อนรับการมาเยือนของทุกท่าน”

คณะผู้จัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของมณฑลเสฉวน

นอกจานี้ รศ.ดร.เมี่ยว หรง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ดิฉันได้มีโอกาสใช้เวลาหนึ่งเดือนกว่าที่เสฉวน ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังตราตรึงใจอยู่ และหวังว่าแขกผู้มีเกียรติทุกคนจะได้เข้าใจวัฒนธรรมของเสฉวนได้มากขึ้นจากในกิจกรรมในวันนี้”

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของมณฑลเสฉวนซึ่งอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนมีเนื้อที่ประมาณ 485,000 ตารางกิโลเมตร กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ได้จัดอันดับให้มณฑลเสฉวนเป็น 1 ใน 10 อันดับเขตพื้นที่ของโลก ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ อีกทั้งนักพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติอย่าง Ernest Henry Wilson ได้ขนานนามดินแดนแห่งนี้ว่าเป็น “มารดาแห่งสวนโลก”  นอกจากนี้เสฉวนยังถูกขนานนามว่า เป็น “แดนสวรรค์แห่งความอุดมสมบูรณ์” ซึ่งมีทั้งความสวยงามทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถึง 5 แห่ง ได้แก่

มรดกโลกแห่งที่ 1 เป็นที่อยู่อาศัยของแพนด้ายักษ์ สัตว์ดึกดำบรรพ์ ซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มีพื้นที่กว่า 10,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งทั่วโลกมีแพนด้า 1,600 ตัว ซึ่งเฉพาะที่มณฑลเสฉวนมีแพนด้าอาศัยอยู่ 1,360 ตัว

มรดกโลกแห่งที่ 2 จิ่วจ้ายโกว (หุบเขาเก้าหมู่บ้าน) ซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่หลายคนมักขนานนามว่า “ดินแดงแห่งเทพนิยาย”

มรดกโลกแห่งที่ 3 คือ อุทยานแห่งชาติฮวางหลง (World Natural Heritage Huanglong) หรือที่รู้จักกันดีชื่อ อุทยานธารน้ำมังกรเหลือง

มรดกโลกแห่งที่ 4 เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม คือ ภูเขาเอ๋อเหมยและพระพุทธรูปใหญ่เล่อซาน (World Cultural and Natural Heritage  Mount Emei and Leshan Giant Buddha)

มรดกโลกแห่งที่ 5 เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม คือ ตูเจียงเยี่ยน-ภูเขาชิงเฉิงสำหรับตูเจียงเยี่ยน ซึ่งนักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมัน Ferdinand von Richthofen ได้บันทึกการเดินทางในประเทศจีนไว้ว่า “ความสมบูรณ์แบบของการชลประทานที่ ตูเจียงเยี่ยน ไม่มีสิ่งใดในโลกมาเทียบได้” อีกทั้งภูเขาชิงเฉิงเป็นแหล่งกำเนิดลัทธิเต๋า มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลเสฉวน ได้แก่ การแสดงผีผา การแสดงเปลี่ยนหน้า การบอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มณฑลเสฉวน และการชิมอาหารเสฉวนด้วย

การแสดงบรรเลงเครื่องดนตรีจีน “ผีผา” โดย อาจารย์จาง หมิงเยว่
ในเพลง “ก่านฮวาหุ้ย” บทเพลงพื้นเมืองของเสฉวน
การแสดงเปลี่ยนหน้ากากที่มีต้นกำเนิดมาจากมณฑลเสฉวน โดย หลี เสว่ นักแสดงผู้มีชื่อเสียง และเคยแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากนี้ต่อหน้านายบารัก ฮุสเซน โอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ และภรรยา และ นายฌากส์ ชีรัก อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส มาแล้ว

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย