ข่าว

เชิญชม นิทรรศการ “CLASS-Clay&Glass International Exhibition 2019”

เชิญชม นิทรรศการ “CLASS-Clay&Glass International Exhibition 2019”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภาควิชานฤมิตศิลป์ (สาขาวิชาเอกหัตถศิลป์ เซรามิก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ จัดนิทรรศการ CLASS-Clay&Glass International Exhibition 2019 ขึ้น นำเสนอผลงานของวิทยากรในโครงการเรียนรู้เชิงปฎิบัติการ ซึ่งเป็นศิลปินนานาชาติ จำนวน 7 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ โครเอเชีย ตุรกี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อิตาลี ญี่ปุ่น และไทย รวมทั้งเชิญคณาจารย์ ศิลปินแลกเปลี่ยนเทคนิคประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน เผยแพร่ความรู้อย่างแพร่หลายสู่สังคมในวงกว้างต่อไป

นิทรรศการ CLASS-Clay&Glass International Exhibition 2019 จะจัดแสดง ในระหว่างวันที่ 2-26 ธันวาคม 2562 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม โดยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันจันทร์ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3634-5

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X