ข่าว

จุฬาฯ ปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ เส้นทางเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ และเส้นทางสัญจรทางเท้าบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ในช่วงเตรียมพื้นที่ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส

จุฬาฯ ปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ  เส้นทางเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ และเส้นทางสัญจรทางเท้าบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ในช่วงเตรียมพื้นที่ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส

เนื่องจากจะมีการจัดเตรียมพื้นที่บริเวณสนามกีฬา เพื่อต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จไปทรงประกอบพิธีมิสซา ณ สนามศุภชลาศัย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562  ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถยนต์ เส้นทางการเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ (Shuttle Bus) และเส้นทางคนเดินเท้าในพื้นที่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ดังนี้

– ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ สาย 2 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 จุดเริ่มต้นจากศาลาพระเกี้ยว ออกประตูอาคารจามจุรี 10 ข้ามไปคณะสหเวชศาสตร์ วนซ้ายผ่านคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลี้ยวซ้ายออกประตูอาคารจุฬาพัฒน์ 14 เข้าสู่ประตูอาคารจามจุรี 10

– เพิ่มเส้นทางเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ สายพิเศษ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จุดเริ่มต้นจากลานจอดรถศาลเจ้าแม่ทับทิม ออกจุฬาฯ ซ. 9 เลี้ยวขวาเข้าประตูคณะสหเวชศาสตร์ ผ่านอาคารจันทนยิ่งยง สนามจินดารักษ์ ออกประตูอาคารจุฬาพัฒน์ 14 ผ่านจุฬาฯ ซ. 9 เข้าสู่ลานจอดรถศาลเจ้าแม่ทับทิม

ช่วงเวลาเดินรถโดยสารสายพิเศษ เวลา 09.00 – 12.00 น. รถวิ่งทุกๆ 20 นาที  / เวลา 12.00 – 18.00 น. รถวิ่งทุกๆ 15 นาที / เวลา 18.00 – 22.00 น. รถวิ่งทุกๆ 20 นาที 

– เส้นทางรถยนต์สำหรับนิสิต บุคลากรจุฬาฯและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 สามารถเข้าประตูสนามกีฬาแห่งชาติ ได้ทางซอยจุฬาฯ 12 เท่านั้น รถยนต์ที่มีตราจุฬาฯ สามารถผ่านเข้า – ออก และจอดรถได้ตามปกติ ยกเว้นลานจอดรถอาคารจันทนยิ่งยง ซึ่งจะปิดให้บริการ ส่วนรถยนต์ที่ไม่มีตราจุฬาฯ สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถจุฬาพัฒน์ 14 เท่านั้น

– เส้นทางสัญจรทางเท้าสำหรับบุคคลทั่วไป นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ บริเวณสนามกีฬาฯ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 สามารถเดินเข้าสนามกีฬาฯ บริเวณทางเข้าชั่วคราวข้างสนามกีฬานิมิบุตร (ติดกับห้างสรรพสินค้าโตคิว)

ในระหว่างวันที่ 18, 19, 22 พฤศจิกายน 2562 ควรหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่บริเวณสนามกีฬาฯ ในระหว่างที่มีการเตรียมการจัดงาน ซึ่งอาจไม่ได้รับความสะดวก

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ขอให้พกพาบัตรประจำตัวนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เพื่อความสะดวกในการเข้าพื้นที่ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CUPOPBUS/

www.facebook.com/ChulalongkornUniversity และ https://www.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X