ข่าวสารจุฬาฯ

คำแนะนำสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฟังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 2562

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดให้ประชาคมจุฬาฯ และผู้เข้าร่วมจากสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทยลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์เพื่อเข้าฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในหัวข้อ “Building Bridges for Peace and Understanding” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.15 – 16.15 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้นำรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับ QR Code ที่ส่งให้ทางอีเมล เพื่อใช้รับรองตนในการเข้างาน โดยขอให้ทุกท่านตรวจสอบอีเมลและรายชื่อของท่านก่อนเข้าร่วมงาน

คำแนะนำต่างๆ ก่อนเข้าฟังปาฐกถา

            – ทำสำเนา หรือถ่ายภาพหน้าจอที่มี QR code เพื่อนำภาพ QR code พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงมาแสดงตนในวันงานเพื่อรับเข็มกลัดและสายรัดข้อมือ ระหว่างเวลา 12.30 – 14.00 น. 

                        – ประชาคมจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนรับเข็มกลัดและสายรัดข้อมือ ณ โถงอาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

                        – ผู้บริหารจุฬาฯ และแขกของผู้บริหาร รวมทั้งผู้ร่วมงานจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยลงทะเบียนรับเข็มกลัดและสายรัดข้อมือ ณ ลานประชุมกร (ด้านข้างหอประชุมจุฬาฯ ฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์)

            – โปรดตรวจสอบการติดเข็มกลัดและสายรัดข้อมือให้เรียบร้อยก่อนเข้าหอประชุมจุฬาฯ ประตูหอประชุมจุฬาฯ จะปิดในเวลา 14.30 น.            

                        – ประชาคมจุฬาฯ เข้างานได้ที่ด้านหลังหอประชุมจุฬาฯ

                        – ผู้บริหารจุฬาฯ และแขกของผู้บริหาร รวมทั้งผู้ร่วมงานจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้างานทางลานประชุมกร

                        – สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์กับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว รับสายรัดข้อมือเข้างานที่ด้านหลังหอประชุมจุฬาฯ

            – การปาฐกถาเป็นภาษาสเปน ผู้ที่ต้องการหูฟังแปลภาษาสามารถใช้บัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อแลกรับหูฟังได้ที่จุดให้บริการบริเวณทางเข้าหอประชุมจุฬาฯ หลังเลิกงานสามารถนำหูฟังมาคืนได้ที่จุดบริการจุดเดิม

การรับชมการถ่ายทอดสด

            สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังการแสดงปาฐกถา สามารถรับชมการถ่ายทอดสดในวันและเวลาดังกล่าวได้ในช่องทางต่างๆ ดังนี้

            – สถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง 36

            – เว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  https://www.chula.ac.th

            – Facebook : Chulalongkorn University หรือ Facebook: Pope Visit Thailand  

            – ชมการถ่ายทอดสดที่หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

การแต่งกาย

             ผู้บริหารจุฬาฯ: เบลเซอร์จุฬาฯ

             คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จุฬาฯ และผู้ร่วมงาน: ชุดสากลนิยมสุภาพ ชุดประจำชาติ หรือตามความเชื่อทางศาสนา 

            นักเรียน นิสิต นักศึกษา: เครื่องแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3294-5

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย