ข่าว

เชิญส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เชิญส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือ Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ อว. เพื่อพิจารณาคัดเลือกใช้เป็นเครื่องหมายประจำของ อว. และใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการจดจำในกิจกรรมต่างๆ

ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดควรสื่อความหมายถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาส และอนาคต มีความทันสมัย สีที่ใช้คือสีส้ม สีม่วง และสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดและบุกเบิกการอุดมศึกษาของประเทศ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย”

รายละเอียดของไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด

  • ไฟล์ภาพนำเสนอผลงานทั้งแบบสีและขาวดำนามสกุล .jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านพิกเซล
  • ไฟล์ต้นฉบับทั้งแบบสีและขาวดำของ Adobe Illustrator (.ai) พร้อมระบุ code สีในโหมด RGB/CMYK, Pantone และ HTML (ไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไขได้)

ส่งผลงานได้ที่ sinesirilucky@gmail.com ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ โทร. 0-2333-3730

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X