ข่าว

ประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Bio-based Polymers ICBP2019

ประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Bio-based Polymers ICBP2019

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Bio-based Polymers ICBP2019 ระหว่างวันที่ 11–13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดหลัก ‘Bio-based Polymers for Bio-Circular-Green Economy’ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้านวัสดุฐานชีวภาพ (bio-based) สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษเรื่อง ‘BCG Model: New Inclusive Growth Engine for Thailand’ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X