ข่าว

คำแนะนำสำหรับสื่อมวลชนที่มารายงานข่าว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ

คำแนะนำสำหรับสื่อมวลชนที่มารายงานข่าว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ

ตามที่คณะกรรมการฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้เปิดให้สื่อมวลชนที่จะมารายงานข่าวการแสดงปาฐกถาพิเศษของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสต่อคณะผู้นำศาสนาต่างๆ และประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อ “Building Bridges for Peace and Understanding” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.15 – 16.15 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บไซต์ www.popevisitthailand.com/press/  ทั้งนี้สื่อมวลชนที่มารายงานข่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถมาลงทะเบียนหน้างานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้

 – จุด Check-in และตรวจกล้องสื่อมวลชน อยู่ที่หน้าห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สื่อมวลชนที่มารายงานข่าวโปรดนำบัตรสื่อมวลชนที่ท่านได้รับจากศูนย์อำนวยการข่าว ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน  มาแสดงตนที่จุดลงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อรับสายรัดข้อมือเข้างาน และเอกสารข่าว

– จุดเข้าสู่หอประชุมจุฬาฯ บริเวณด้านหลังหอประชุมด้านคณะอักษรศาสตร์ โดยสื่อมวลชนที่ผ่านการ check-in โดยมีทั้งป้ายคล้องคอสื่อมวลชนจากสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสายรัดข้อมือ จึงจะได้รับอนุญาตให้ผ่านเครื่อง EOD เข้าสู่หอประชุมได้

 – ที่นั่งสำหรับสื่อมวลชนอยู่บริเวณสองแถวหน้าของชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ (แถวแรกด้านขวาสำหรับสื่อมวลชนวาติกัน) ส่วนจุดตั้งกล้องบันทึกภาพและวีดิทัศน์อยู่บริเวณด้านข้างซ้าย-ขวา ที่ชั้นล่างหอประชุมจุฬาฯ  

– การปาฐกถาเป็นภาษาสเปน ผู้ที่ต้องการหูฟังแปลภาษาสามารถใช้บัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อแลกรับหูฟังได้ที่จุดให้บริการหูฟังแปลภาษาบริเวณด้านหลังหอประชุมจุฬาฯ หลังเลิกงานสามารถนำหูฟังมาคืนได้ที่จุดบริการจุดเดิม

 –  สื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า จะไม่สามารถเข้ารายงานข่าวในหอประชุมจุฬาฯ ได้ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดห้อง Media Center เพื่อรับรองสื่อมวลชน ที่ห้อง 102 และ 103 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

– จุดจอดรถสื่อมวลชนสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

– สื่อมวลชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการข่าว ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  สีลม โทร.09-9186-6954 หรือศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร.0-2218-3364-6

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X