ข่าว

สัมมนา “9 ทศวรรษ วงดนตรีชวาสู่ราชอาณาจักรสยาม”

สัมมนา “9 ทศวรรษ วงดนตรีชวาสู่ราชอาณาจักรสยาม”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร   วิโรฒและสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการทางดุริยางคศิลป์และเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  กาเมลัน : 9 ทศวรรษ วงดนตรีชวาสู่ราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X