ข่าว

The EU and Its Work in Thailand

The EU and Its Work in Thailand

หลักสูตรนานาชาติ (BALAC) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายในหัวข้อ ‘The EU and Its Work in Thailand’ โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์กา ตาปิโอลา (H.E. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X