ข่าว

เชิญร่วมกิจกรรม “วันภูมิพล” ปลูกป่า บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่จุฬาฯ สระบุรี

เชิญร่วมกิจกรรม “วันภูมิพล”  ปลูกป่า บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่จุฬาฯ สระบุรี

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมกิจกรรม “วันภูมิพล” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี เวลา 10.00 – 13.00 น. (ออกเดินทางจากจุฬาฯ เวลา 07.00 น.)

เชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นจามจุรีและหญ้าแฝก เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นำสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และหนังสือไปมอบให้หน่วยงานที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

คณาจารย์ นิสิต บุคลากรจุฬาฯ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ บุคลากรที่เกษียณอายุ และนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่สนใจสามารถ Scan QR Code สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือทางลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqcGKMtJI0NRi9vEWLLvUpB8g09Y2WreIn3o2V6dwtkSvVKg/viewform ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ โทร. 0-2218-3038 Facebook : CUCLNR

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X