ข่าว

พิธีเปิดนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”และสัมมนาเรื่อง ตามรอยพระบาท “พระมหาธีรราชเจ้า”

พิธีเปิดนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”และสัมมนาเรื่อง ตามรอยพระบาท “พระมหาธีรราชเจ้า”

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ และ รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ มหาวชิราวุธราชบรรณาลัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณและพระพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ต่อปวงชนชาวไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ที่ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร มีการสัมมนาเรื่อง “ตามรอยพระบาท พระมหาธีรราชเจ้าบรรยายโดย  อ.อริยะ ทรงประไพ ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ในรัชกาลที่ 6 และคุณเชื้อพร   รังควร เลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X