ข่าว

แสดงความยินดี “สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 53”

แสดงความยินดี “สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 53”

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร และผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 53 โดยมี คุณสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว รับมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ

ในโอกาสนี้ หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ด้วย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X