จุฬาฯต้อนรับผู้บริหารประเทศอินโดนีเซีย

ศ.ดร.พิรงรอง นามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Ms. Elaine Tan, Executive Director of ASEAN Foundation ประเทศอินโดนีเซีย การมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ Empowering Youth Across ASEAN 2020 (EYAA 2020) และกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X