ข่าว

จุฬาฯต้อนรับผู้บริหารประเทศอินโดนีเซีย

จุฬาฯต้อนรับผู้บริหารประเทศอินโดนีเซีย

ศ.ดร.พิรงรอง นามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Ms. Elaine Tan, Executive Director of ASEAN Foundation ประเทศอินโดนีเซีย การมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ Empowering Youth Across ASEAN 2020 (EYAA 2020) และกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X