ข่าว

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เปิดให้เข้าชมตามปกติ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2562  เปิดให้เข้าชมตามปกติ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดแสดงวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นนิทรรศการกึ่งถาวร โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการเล่าเรื่องให้มีความน่าสนใจ เช่น Interactive, VR, AR และ 4D Virtual Mapping

พิเศษวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เปิดให้เข้าชมตามปกติ ตั้งเวลา 10.00 น. – 18.00 น. ติดต่อสอบถามและสำรองรอบชมนิทรรศการได้ที่ โทร. 06-3205-9009, 06-3205-0990

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X