ข่าว

นิทรรศการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีที่วาตซลัฟ ฮาเวล อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กมาเยือนจุฬาฯ​

นิทรรศการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีที่วาตซลัฟ ฮาเวล อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กมาเยือนจุฬาฯ​

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  ณ ชั้น 1  สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  H. E. Mr. Marek Libřický เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปีที่วาตซลัฟ ฮาเวล อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2537  จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562  ภายในงานมีพิธีเปิดตัวหนังสือแปลเรื่อง “จดหมายเปิดผนึกถึง ดร.ฮุสาก จาก วาตซลัฟ ฮาเวล” และการจัดเสวนาหัวข้อ “อยู่ในความจริงท่ามกลางความลวง: ชีวิตและแนวคิดของวาตซลัฟ ฮาเวล” โดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, ณัฏฐา มหัทธนา ชยางกูร ธรรมอัน และ ผศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา ดำเนินรายการโดย อันนา หล่อวัฒนตระกูล​

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X