ข่าว

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ใน QS Asia University Rankings 2020

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ใน QS Asia University Rankings 2020

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังครองอันดับ 1 ของประเทศไทยเป็นที่ 4 ติดต่อกัน โดยการการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียประจำปี 2020 หรือ Quacquarelli Symonds (QS) Asia University Rankings 2020

QS Ranking ซึ่งเป็นระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมระดับโลก รายงานว่าจุฬาฯอยู่ในอันดับที่ 7 ของอาเซียน และอันดับที่ 45 ของเอเชีย จากสถาบันอุดมศึกษา 550 แห่งในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับ และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 20 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับ โดยจุฬาฯทำคะแนนได้ระดับสูงในด้าน ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง และเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ

สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยติด 50 อันดับแรกของเอเชีย 2 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 45) และมหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 48) ตามด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 100) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 107) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ 127)

ทั้งนี้ตำแหน่งมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชียตกเป็นของ National University of Singapore ซึ่งถือเป็นการครองตำแหน่งนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ Nanyang Technological University จากสิงคโปร์ครองอันดับ 2 และ The University of Hong Kong ครองอันดับ 3

การจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2020 พิจารณาจากตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ 11 ด้านที่จะมีการคำนวณค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไปซึ่งประกอบไปด้วย ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%) การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง(20%) สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต(10%) เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (10%) การอ้างอิงต่อผลงานวิชาการ (10%) ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (5%) อาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (5%) สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (2.5%) สัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ (2.5%) สัดส่วนของนิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%) สัดส่วนของนิสิตที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  (2.5%) 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X