ข่าวสารจุฬาฯ

ทีมนิสิต BBA จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Case ธุรกิจระดับโลกที่แคนาดา

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิต BBA (Inter) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Case ธุรกิจ ในงาน AIBC Alberta International Business Competition ปี 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมือง Jasper รัฐ Alberta ประเทศแคนาดา

ในการแข่งขันครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย 12 แห่ง อาทิ University of South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา, Rotterdam Business School ประเทศเนเธอร์แลนด์, Copenhagen Business School ประเทศเดนมาร์ก, University of Hong Kong ฮ่องกง และ HEC Montreal ประเทศแคนาดา โดยตัวแทนของประเทศไทยมี 2 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมนิสิต BBA (Inter) ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อาจารย์ที่ปรึกษา จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีทีมจาก Concordia University และ HEC Montreal ครองอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ โดยรายชื่อนิสิตผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าว ได้แก่

  1. เจษฏจิต จิตร์แจ้ง
  2. อริสรา พรรัตนรักษา
  3. ภากร ชวนะลิขิกร
  4. ณัฐธยาน์ สิทธิศรัณย์กุล

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย