ข่าว

แถลงข่าวการจัดตั้งสถาบันสำรับไทย

แถลงข่าวการจัดตั้งสถาบันสำรับไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุมุมวิท คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดตั้งสถาบันสำรับไทย สถาบันส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารไทยระดับนานาชาติ ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยไฟท์ จำกัด กับ “ศูนย์สำรับไทย” สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ   ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายหัวข้อ “อาหารไทย วัฒนธรรมไทย โดยมี  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง Thai Fight กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X